English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zapiski z Pogranicza
WWW address: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/dzialalnoscinstytutu/czasopisma/zapiskizpogranicza
Second
WWW address:
http://kolodoktoranckie.wixsite.com/zapiskizpogranicza/kopia-czasopismo
ISSN: 2449-7835
Beginning date: 2015
Online date: 2015
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Wydział Humanistyczny. Interdyscyplinarne Koło Doktoranckiego "Pogranicza"
UKD: 008
Frequency: półrocznik
Table of contents: 2015/1-2016/4
Full texts: 2015/1-2016/4
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-03-18
Discipline:kulturoznawstwo
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »