English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Lex Sportiva
WWW address: https://www.law.umk.pl/student/studenckie-czasopisma-naukowe/lex-sportiva/
ISSN: [e]2449-5425
Beginning date: 2015
Online date: 2015
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Pawa i Administracji. Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva"
UKD: 34:796/799
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2015/1-2017/11
Full texts: 2015/1-2017/11
Professional:NO
Online only:YES
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-03-21
Discipline:prawo
kultura fizyczna i sport
« Return to the main page »