English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
WWW address: http://www.archeologia.uw.edu.pl/studia-i-materialy-do-badan-nad-neolitem-i-wczesna-epoka-brazu-na-mazowszu-i-podlasiu/
ISSN: 2084-4042
Index Copernicus: 2013: 4,92 ; 2014: 52,19 ; 2015: 44,7
MNiSZW score: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Beginning date: 2011
Online date: 2011
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Warszawski
UKD: 902/904
Frequency: rocznik
Table of contents: 2011/1-2017//7
Abstracts: 2011/1-2017//7
Full texts: 2011/1-2017//7
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-03-19
Discipline:archeologia
Indexed in:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »