English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Medżat. Studia Egiptologiczne
WWW address: https://kemetkn.wordpress.com/publikacje/
ISSN: 2300-3448
MNiSZW score: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Beginning date: 2013
Online date: 2013
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych.
UKD: 903/904(32)
Frequency: rocznik
Table of contents: 2013/1-2017/5
Abstracts: 2013/1-2017/5
Full texts: 2013/1-2017/5
Instructions for authors: https://kemetkn.files.wordpress.com/2018/07/medc5bcat_wymogiredakcyjne1.pdf
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-03-17
Discipline:historia i archiwistyka
archeologia
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »