English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
WWW address: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/orzecznictwo-sadu-najwyzszego-izba-pracy.html
Second
WWW address:
https://www.profinfo.pl/sklep/orzecznictwo-sadu-najwyzszego-izba-pracy-ubezpieczen-spolecznych-i-spraw-publicznych,7779,nr,aktualny-numer.html
ISSN: 1732-2367
Beginning date: 1994
Online date: 2014
Publisher/Issuing institution: Wydaw. C.H. Beck
UKD: 369:331(094.8)
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2014/8-
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-09-15
Discipline:prawo
ubezpieczenia
« Return to the main page »