English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich
WWW address: http://indigena.edu.pl
ISSN: 2083-1382
MNiSZW score: 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 2
Beginning date: 2011
Online date: 2011
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Religioznawstwa
UKD: 7.031.4(=81/=87) ; 259 ; 94(7/8=8)
Frequency: rocznik
Table of contents: 2011/1-2014-2015/4-5
Full texts: 2011/1-2014-2015/4-5
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-03-12
Discipline:religioznawstwo i teologia
archeologia
etnologia
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »