English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Doradca w Pomocy Społecznej
Previous titles: Pracownik Socjalny w Terenie: 2011-2014 (ISSN 2083-3261)
Doradca Kierownika OPS (ISSN 2299-825X)
WWW address: http://www.pracowniksocjalnywterenie.pl/
Second
WWW address:
https://doradcawpomocyspolecznej.pl/
ISSN: 2392-196X
Beginning date: 2011
Online date: 2011
Publisher/Issuing institution: Wydawnictwo Forum
UKD: 316
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2011/1-
Remarks: Powstało z połączenia czas.: Doradca Kierownika OPS = ISSN 2299-825X oraz Pracownik Socjalny w Terenie = ISSN 2083-3261.
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-03-04
Discipline:socjologia
« Return to the main page »