English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
As-Salam
WWW address: http://www.as-salam.pl/archiwum
ISSN: 1732-2448
Beginning date: 2004
Online date: 2009
Publisher/Issuing institution: Liga Muzu³mańska w Rzeczypospolitej Polskiej
UKD: 297
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2009/1-2015/1
Instructions for authors: http://www.as-salam.pl/images/stories/pismo/Wskazowki%20dla%20autorow%20czasopisma%20As-Salam.pdf
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-09-09
Discipline:religioznawstwo i teologia
kulturoznawstwo
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »