English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
WWW address: http://www.akademia.mil.pl/zeszyty-naukowe-obronnosc
Second
WWW address:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/678/
ISSN: [e]2299-2316 ; [p]2084-7297
Index Copernicus: 2013: 3,72 ; 2014: 46,23 ; 2015: 53,63
MNiSZW score: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Beginning date: 2012
Online date: 2012
Publisher/Issuing institution: Akademia Sztuki Wojennej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia
UKD: 351.86
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2012/1-
Abstracts: 2012/1-
Full texts: 2012/1-
Instructions for authors: http://www.akademia.mil.pl/zasady-publikacji-zn-obronnosc
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-09-09
Discipline:wojskowość i policja
Indexed in:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »