English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Perspektywy Edukacyjno-Społeczne
WWW address: https://www.medyk.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/czasopismo-perspektywy
Second
WWW address:
http://docplayer.pl/4172480-Kwartalnik-perspektywy-edukacyjno-spoleczne-numer-04-2015-redaktor-naczelny-prof-nadzw-dr-hab-adam-solak.html
ISSN: [e]2353-8031
Beginning date: 2014
Online date: 2014
Publisher/Issuing institution: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (Łódź)
UKD: 008:37 ; 37:316.74
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2014/1-2015/5
Full texts: 2014/1-2015/5
Professional:NO
Online only:YES
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-08-30
Discipline:pedagogika
kulturoznawstwo
Indexed in:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »