English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
WWW address: http://www.wspolczesnepielegniarstwo.pl/
ISSN: [e]2450-839X ; [p]2084-4212
Index Copernicus: 2012: 2,72 ; 2013: 3,25 ; 2014: 25,10 ; 2015: 69,20
MNiSZW score: 2015: 1 ; 2016: 1 ; 2017s: 1
Beginning date: 2012
Online date: 2012
Publisher/Issuing institution: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego (Wrocław)
UKD: 616-083
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2012/1-
Abstracts: 2012/1-
Full texts: 2012/1-
Instructions for authors: http://www.continuo.wroclaw.pl/uploads/images/46/Regulamin_zamieszczania_prac.pdf
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-03-02
Discipline:medycyna
pielęgniarstwo
Indexed in:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »