English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe WSKFiT
WWW address: http://www.wskfit.pl/zeszyty-naukowe
Second
WWW address:
http://www.wskfit.pl/uczelnia/wydawnictwa/wydawnictwa-archiwum-2012/
Third
WWW address:
http://www.wskfit.pl/dla-studentow-2/biblioteka/zeszyty-naukowe/
ISSN: [e]2391-8640
Index Copernicus: 2015: 41,95
MNiSZW score: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Beginning date: 2005
Online date: 2005
Publisher/Issuing institution: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej (Pruszków)
UKD: 37.031:796
Frequency: rocznik
Table of contents: 2005/1-2016/11
Abstracts: 2013/8-2016/11
Full texts: 2013/8-2016/11
Instructions for authors: http://www.wskfit.pl/instrukcje-dla-autorow/
Professional:NO
Online only:YES
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-08-27
Discipline:turystyka
kultura fizyczna i sport
Indexed in:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »