English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Orzecznictwo Sądów Polskich
Previous titles: Orzecznictwo Sądów Polskich: 1921-1939
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych: 1957-1989
WWW address: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777532/list
Second
WWW address:
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/orzecznictwo-sadow-polskich.html
Third
WWW address:
https://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/p,orzecznictwo-sadow-polskich,332718.html
ISSN: 0867-1850
Index Copernicus: 2014: 49,58 ; 2015: 56,48
MNiSZW score: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Beginning date: 1921-1939 ; 1957
Online date: 2009
Publisher/Issuing institution: Instytut Nauk Prawnych PAN
UKD: 340.14
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2009/1-
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-02-24
Discipline:prawo
Indexed in:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »