English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku
WWW address: http://www.arlrw.usz.edu.pl/
ISSN: 2299-744X
Index Copernicus: 2012: 4,44 ; 2013: 5,21 ; 2014: 59,85 ; 2015: 56,50 ; 2016: 63,35
MNiSZW score: 2009a: 1 ; 2010a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Beginning date: 1995
Online date: 1995
Publisher/Issuing institution: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział (Szczecin) ; Uniwersytet Szczeciński
UKD: 796:316.74(438)
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2009/13-
Full texts: 2013/17-
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-28
Discipline:kultura fizyczna i sport
Indexed in:AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »