English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Projektanta Budownictwa
Previous titles: Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego: 1991-2005
WWW address: http://www.wiadomosci.ipb.org.pl/
ISSN: 1899-6094
Index Copernicus: 2012: 3,12 ; 2013: 3,90 ; 2014: NI ; 2015: NI
Beginning date: 1991
Online date: 2010
Publisher/Issuing institution: Izba Projektowania Budowlanego
UKD: 72 ; 69
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2010/1-
Instructions for authors: http://www.wiadomosci.ipb.org.pl/?page_id=68
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-25
Discipline:energetyka
mechanika
budownictwo
inżynieria środowiska
Indexed in:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »