English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności
Previous titles: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych: 2002-2008
Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych: 2009-2010
WWW address: http://pau.krakow.pl/index.php/Prace-Komisji-do-Oceny-Podrecznikow-Szkolnych.html
ISSN: [e]2391-6303 ; [p]1733-5175
Index Copernicus: 2015: 35,87
MNiSZW score: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Beginning date: 2002
Online date: 2002
Publisher/Issuing institution: Polska Akademia Umiejętności. Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych
UKD: 37
Frequency: rocznik
Table of contents: 2002/1-2017/15
Full texts: 2009/7-2017/15
Instructions for authors: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/opinie-edukacyjne-pau-prace-komisji-pau-do-oceny-podrecznikow-szkolnych/dla-autorow
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-08-21
Discipline:pedagogika
Indexed in:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »