English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wychowanie w Rodzinie
WWW address: http://www.wwr.uni.wroc.pl/
Second
WWW address:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/66471
Third
WWW address:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/711/
DOI: 10.23734/wwr
ISSN: [e]2300-5866 ; [p]2082-9019
Index Copernicus: 2012: 6,34 ; 2013: 6,4 ; 2014: 73,60 ; 2015: 71,90
MNiSZW score: 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Beginning date: 2011
Online date: 2011
Publisher/Issuing institution: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (Jelenia Góra). Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych ; Uniwersytet Wrocławski. Zakład Historii Edukacji
UKD: 37.018.1
Frequency: półrocznik
Table of contents: 2011/1-2018/2
Full texts: 2011/1-2018/2
Instructions for authors: http://wwr.uni.wroc.pl/pl/procedura-publikacji-w-czasopismie-wychowanie-w-rodzinie-wraz-z-procedura-recenzowania
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-21
Discipline:pedagogika
nauki o rodzinie
Indexed in:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »