English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Previous titles: Kwartalnik Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury: 2007
Iuris Effectus: 2007-2010
WWW address: http://www.kssip.gov.pl/dzialalnosc-wydawnicza/kwartalnik
ISSN: 2083-7186
Index Copernicus: 2015: 42,31
MNiSZW score: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Beginning date: 2007
Online date: 2011
Publisher/Issuing institution: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
UKD: 347.96
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2011/Zesz. Spec.-
Full texts: 2011/Zesz. Spec.-
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2018-09-01
Discipline:prawo
Indexed in:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »