English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Z Otch³ani Wieków
WWW address: http://www.wbc.poznan.pl/publication/159696
Second
WWW address:
http://snap.org.pl/dzialalnosc-snap/wydawnictwa/z-otchlani-wiekow/
Third
WWW address:
http://bazhum.pl/bib/journal/93/
ISSN: 0044-1481
Beginning date: 1926-1988 ; 1999-
Online date: 1926
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
UKD: 902/904
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 1926/1-1926/4 ; 1929/1-1939/7-8
Full texts: 1926/1-1926/4 ; 1929/1-1939/7-8
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-18
Discipline:archeologia
Indexed in:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »