English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
WWW address: http://www.pma.pl/wydawnictwa/index.php?strona=sstudianadgospodarka
Beginning date: 1992
Online date: 1992
Publisher/Issuing institution: Państwowe Muzeum Archeologiczne (Warszawa) ; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział (Warszawa) ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Instytut Archeologii
UKD: 902/904
Frequency: nieregularne
Table of contents: 1992/1-2008/7
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-17
Discipline:archeologia
« Return to the main page »