English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Recykling Idei
WWW address: http://recyklingidei.pl/
Second
WWW address:
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Recykling_Idei
ISSN: 1732-1654
Beginning date: 2002
Online date: 2004
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie na Rzecz Niezależnych Mediów i Edukacji Społecznej
UKD: 308 ; 008
Frequency: nieregularne
Table of contents: 2004/1-2013-2014/16
Full texts: 2004/1-2013-2014/16 [wybrane artykuły]
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-08-14
Discipline:socjologia
kulturoznawstwo
Indexed in:Katalog Czasopism Kulturalnych
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »