English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wojskowy Przegląd Prawniczy
WWW address: https://pk.gov.pl/wojskowy-przeglad-prawniczy/wojskowy-przeglad-prawniczy/
ISSN: 0137-7272
Index Copernicus: 2012: 2,37 ; 2013: 2,61 ; 2014: 33,01 ; 2015: 46,96
MNiSZW score: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Beginning date: 1928
Online date: 1971
Publisher/Issuing institution: Naczelna Prokuratura Wojskowa ; Sąd Najwyższy. Izba Wojskowa
UKD: 34 ; 355
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 1971/2-
Abstracts: 2011/1-
Full texts: 2011/1-
Instructions for authors: http://pk.gov.pl/informacje-dla-czytelnikow/
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-14
Discipline:prawo
wojskowość i policja
Indexed in:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »