English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
WWW address: http://muzeum-zamojskie.pl/856/2
ISSN: 1733-8972
Beginning date: 2003-2014
Online date: 2003-2010
Publisher/Issuing institution: Muzeum Zamojskie (Zamość)
UKD: 913(438)A/Z ; 316.7(438) ; 008
Frequency: nieregularne
Table of contents: 2003/1-2008-2010/5
Full texts: 2003/1-2008-2010/5
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-13
Discipline:historia i archiwistyka
sztuka
archeologia
« Return to the main page »