English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Urzędu Patentowego
WWW address: http://ipu.uprp.pl/wydawnictwa.html
ISSN: [e]1689-0124 ; [p]0043-5201
Beginning date: 1924
Online date: 1924
Publisher/Issuing institution: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
UKD: 001.895(088.8)
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 1924/1-
Full texts: 1924/1-
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-11
Discipline:prawo
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »