English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polisemia
WWW address: http://www.polisemia.com.pl/
ISSN: [e]2082-3053
Beginning date: 2010
Online date: 2010
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Jagielloński (Kraków). Wydział Polonistyki. Koło Naukowe Studentów Wiedzy o Kulturze
UKD: 008 ; 821 ; 82.0
Frequency: półrocznik
Table of contents: 2010/1-
Abstracts: 2010/1-
Full texts: 2010/1-
Instructions for authors: http://www.polisemia.com.pl/wymogi-edytorskie
Professional:NO
Online only:YES
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-08-04
Discipline:kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »