English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Opieka Wychowanie Terapia
WWW address: http://warszawa.tpd.org.pl/pl/wydawnictwa/92-pismo-opieka-wychowanie-terapia.html
ISSN: 1230-0861
Beginning date: 1989-2013
Online date: 2009-2013
Publisher/Issuing institution: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego
UKD: 376.013 ; 343.815 ; 159.922
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2008/3-4-2009/1-2
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-08-03
Discipline:pedagogika
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »