English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
WWW address: https://sklep.zajezdnia.org/kategoria/publikacje-naukowe/
Second
WWW address:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=742
Third
WWW address:
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/publication/89265
Fourth
WWW address:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/343/
ISSN: 2084-0578
MNiSZW score: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2015a: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5 ; 2019: 20
Beginning date: 2011
Online date: 2011
Publisher/Issuing institution: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
UKD: 94:167/168
Frequency: rocznik
Table of contents: 2011/1-
Abstracts: 2011/1-
Full texts: 2011/1-
Instructions for authors: http://www.pamieciprzyszlosc.pl/wydawnictwo/wrhm/rocznik-dla-autorow/
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-08-01
Discipline:historia i archiwistyka
Indexed in:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »