English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zbliżenia Interkulturowe. Polska, Niemcy, Europa
WWW address: http://www.zblizeniainterkulturowe.wssm.edu.pl/
ISSN: 1897-9718
MNiSZW score: 2009c: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 6 ; 2012a: 6
Beginning date: 2007-2012
Online date: 2007-2011
Publisher/Issuing institution: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych (Łódź)
UKD: 327(438+430) ; 008(438+430) ; 308(438+430) ; 812.112.2
Frequency: rocznik
Table of contents: 2007/1-2011/10
Full texts: 2007/1-2011/10
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-01
Discipline:kulturoznawstwo
Indexed in:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »