English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe
WWW address: http://urbanistyka.arch.pw.edu.pl/
ISSN: 1426-7446
MNiSZW score: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Beginning date: 1995
Online date: 1995
Publisher/Issuing institution: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. ; Politechnika Szczecińska ; Politechnika Łódzka ; Politechnika Gdańska; Politechnika Warszawska
UKD: 711.4/.8
Frequency: rocznik
Table of contents: 1995/1-2015/21
Full texts: 2009/14-2015/21
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-02-01
Discipline:architektura
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »