English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
Previous titles: Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
WWW address: http://miscellanea.ujk.edu.pl/
ISSN: 2081-2345
Index Copernicus: 2012: 3,40 ; 2013: 4,25 ; 2014: 47,07 ; 2015: 64,44
MNiSZW score: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Beginning date: 1996
Online date: 1997
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce). Wydział Zarządzania i Administracji
UKD: 33
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 1997/2-2018/2
Abstracts: 2009/1-2018/2
Full texts: 2009/1-2018/1
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-07-28
Discipline:ekonomia
filozofia
Indexed in:IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »