English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Silesia Antiqua
WWW address: http://bazhum.pl/bib/journal/63/
Second
WWW address:
http://www.ksiegarnia.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/produkty/128/silesia-antiqua-tom-45.html
ISSN: 0080-9594
MNiSZW score: 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
ERIH category: 2007: NAT
Beginning date: 1959
Online date: 2009
Publisher/Issuing institution: Muzeum Miejskie Wroc³awia. Oddzia³ Archeologiczny
UKD: 904(943)
Frequency: rocznik
Table of contents: 2009/45-2014/49
Instructions for authors: http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/HeroGraf/muzea/archeologiczne/silesia_antiqua/wskazowki_do_przygotowania_tekstow.pdf
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-01-30
Discipline:archeologia
Indexed in:BazHum
Anthropological Index Online
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »