English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archeologia Środkowego Nadodrza
WWW address: http://www.muzeum-swidnica.org/wydawnictwa.html
Second
WWW address:
http://www.wydawnictwofa.pl/12-czasopisma
ISSN: 1898-5653
MNiSZW score: 2012: 2 ; 2012a: 2
Beginning date: 1998
Online date: 2002
Publisher/Issuing institution: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza (Świdnica) ; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział Lubuski
UKD: 902/904(28)
Frequency: nieregularne
Table of contents: 2002/2-2015/12
Instructions for authors: http://www.muzeum-swidnica.org/userfiles/file/1%20instrukcja%20wydawnicza%20ASN%5B1%5D.pdf
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-01-22
Discipline:archeologia
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »