English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ostry Dyżur
WWW address: http://ostry-dyzur.net/
ISSN: 1898-3316
Index Copernicus: 2012: 3,26 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
MNiSZW score: 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Beginning date: 2008
Online date: 2008
Publisher/Issuing institution: DANBERT ; Polska Rada Resuscytacji ; Sekcja Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich ; Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
UKD: 61 ; 614.88
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2008/1-2018/1
Full texts: 2008/1-2018/1
Instructions for authors: http://ostry-dyzur.net/zasady-oglaszania-prac/
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-01-16
Discipline:medycyna
ratownictwo
Indexed in:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »