English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura
WWW address: http://e-biblioteka.pwste.edu.pl/items/4563fc4f-b242-4ab6-98c4-7805e0643404/1/
ISSN: 2081-9048
Beginning date: 2010
Online date: 2010
Publisher/Issuing institution: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław)
UKD: 008 ; 821
Frequency: rocznik
Table of contents: 2010/1
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-01-15
Discipline:kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
« Return to the main page »