English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
WWW address: http://www.kppips.wpia.uj.edu.pl/czasopismo
Second
WWW address:
http://www.ejournals.eu/sppips/
DOI: 10.4467/25444654SPP
ISSN: [e]2544-4654 ; [p]1734-4867
Index Copernicus: 2012: 2,55 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
MNiSZW score: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4 ; 2019: 40
Beginning date: 1994
Online date: 2007
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Jagielloński. Podyplomowe Studium Prawa Pracy
UKD: 349.3 ; 304(438) ; 364(438)
Frequency: rocznik
Table of contents: 2007-2008-
Abstracts: 2007-2008-
Instructions for authors: http://www.kppips.wpia.uj.edu.pl/czasopismo
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-01-07
Discipline:prawo
polityka społeczna
praca
Indexed in:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »