English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
WWW address: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/dzialalnosc/kwartalnik/1044,Kwartalnik-Prawno-Kryminalistyczny.html
ISSN: 2080-5810
Beginning date: 2009
Online date: 2009
Publisher/Issuing institution: Szkoła Policji (Piła)
UKD: 343.98
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2009/1-2017/34
Full texts: 2009/1-2017/34
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-07-09
Discipline:prawo
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »