English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ad Rem. Kwartalnik Akademicki
WWW address: http://www.novae.uw.edu.pl/polskie/publikacje.htm
Second
WWW address:
http://www.novae.uw.edu.pl/rek/ad%20rem/ad_rem_1-2_2011.pdf
ISSN: 1899-0495
Beginning date: 2007
Online date: 2007
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
UKD: 930.85 ; 94(398)
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2007/1-2009/1-2 ; 2011/1-2
Full texts: 2007/1-2009/1-2 ; 2011/1-2
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-01-10
Discipline:historia i archiwistyka
archeologia
Indexed in:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »