English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Skarby Podkarpackie
WWW address: http://www.skarbypodkarpackie.pl/skarby
Second
WWW address:
http://www.procarpathia.pl/pl/archiwum_projektow/miedznarodowe/turystyka_bez_granic/skarby_podkarpackie/
ISSN: 1898-6579
Beginning date: 2006
Online date: 2006
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
UKD: 94(438)::008A/Z ; 316.7(438)
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2006/0-2016/2
Full texts: 2006/0-2016/2
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-01-06
Discipline:historia i archiwistyka
sztuka
archeologia
« Return to the main page »