English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
WWW address: http://historia.uni.opole.pl/publikacje/
ISSN: 1643-1391
MNiSZW score: 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Beginning date: 2002
Online date: 2002
Publisher/Issuing institution: Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie. Oddział Opolski ; Uniwersytet Opolski. Instytut Historii
UKD: 316.7 ; 94(438)::008
Frequency: rocznik
Table of contents: 2002/1-
Abstracts: 2007/6-
Full texts: 2007/6-
Instructions for authors: http://historia.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2015/02/Info-dla-autorow.doc
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-07-01
Discipline:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indexed in:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »