English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Człowiek i Społeczeństwo
WWW address: http://czlowiek.amu.edu.pl
Second
WWW address:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/4813
ISSN: 0239-3271
Index Copernicus: 2012: 5,66 ; 2013: NI ; 2014: 46,13 ; 2015: 46,29
MNiSZW score: 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Beginning date: 1984
Online date: 2012
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Nauk Społecznych
UKD: 301
Frequency: półrocznik
Table of contents: 2012/32-2016/42
Full texts: 2012/32-2012/34
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-01-03
Discipline:filozofia
socjologia
kulturoznawstwo
Indexed in:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »