English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Opolskie Roczniki Ekonomiczne
WWW address: http://www.pte.opole.pl/publikacje/opolskie-roczniki-ekonomiczne/
ISSN: 0474-2893
Beginning date: 1968
Online date: 1997
Publisher/Issuing institution: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział (Opole) ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (Opole)
UKD: 33
Frequency: nieregularne
Table of contents: 1997/15-2010/18 ; 2017/19
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-12-31
Discipline:ekonomia
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »