English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zdrowie - Kultura Zdrowotna - Edukacja. Perspektywa Społeczna i Humanistyczna
WWW address: http://www.awf.gda.pl/index.php?id=580
ISSN: 1689-9083
Beginning date: 2008-2010
Online date: 2008-2010
Publisher/Issuing institution: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego (Gdańsk). Wydział Wychowania Fizycznego
UKD: 796
Frequency: półrocznik
Table of contents: 2008/1-2010/6
Full texts: 2008/1-2010/6
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-12-31
Discipline:pedagogika
kultura fizyczna i sport
Indexed in:SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »