English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Białostocczyzna
WWW address: http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=3899
ISSN: 0860-4096
Beginning date: 1986-2002
Online date: 1986-2002
Publisher/Issuing institution: Białostockie Towarzystwo Naukowe ; Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział (Białystok)
UKD: 008 ; 913(438)
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 1986/1-2002/1-2
Full texts: 1986/1-2002/1-2
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-12-31
Discipline:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indexed in:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
Bibliografia Geografii Polskiej
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »