English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
W Drodze
WWW address: http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/
Second
WWW address:
http://bc.dominikanie.pl/publication/90
ISSN: 0137-480X
Beginning date: 1973
Online date: 1973
Publisher/Issuing institution: Ordo Fratrum Praedicatorum. Prowincja Polska
UKD: 24
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 1973/1-
Full texts: 1973/1- [od 2003/1- wybrane artykuły]
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-12-30
Discipline:religioznawstwo i teologia
Indexed in:Katalog Czasopism Kulturalnych
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »