English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
Previous titles: HUK Law Quarterly
WWW address: http://www.c-law.org/menu,75,Basic%20information%20about%20the%20journal.html
Second
WWW address:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778446/list
ISSN: 1898-4126
Beginning date: 2007-2010
Online date: 2007-2010
Publisher/Issuing institution: Wydaw. C.H. Beck
UKD: 34 ; 347.7
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2007/1-2010/1
Instructions for authors: http://www.c-law.org/zdjecia/File/Informacja_dla_autorow.pdf
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-06-23
Discipline:prawo
« Return to the main page »