English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Łużyckie
WWW address: http://zeszytyluzyckie.uw.edu.pl
ISSN: 0867-6364
Index Copernicus: 2013: 4,78 ; 2014: NI ; 2015: NI
MNiSZW score: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Beginning date: 1990
Online date: 2000
Publisher/Issuing institution: Uniwersytet Warszawski. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
UKD: 808.7 ; 808.1
Frequency: rocznik
Table of contents: 2000/30-2014/48
Abstracts: 2006/39-40-2014/48
Full texts: 2006/39-40-2014/48
Instructions for authors: http://zeszytyluzyckie.uw.edu.pl/informacje-dla-autorow/
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-06-22
Discipline:kulturoznawstwo
filologia
Indexed in:IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »