English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
HA!art
WWW address: http://www.ha.art.pl/czasopismo/numery-czasopisma
ISSN: 1641-7453
Beginning date: 2000
Online date: 2000
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Krakowa "Krakowska Alternatywa"
UKD: 008
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2000/1-2017/3
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-06-21
Discipline:kulturoznawstwo
sztuka
Indexed in:Katalog Czasopism Kulturalnych
Katalog Czasopism Kulturalnych2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »