English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
WWW address: http://zeszytnaukowy.pl/
ISSN: [e]2300-6285 ; [p]1897-659X
Index Copernicus: 2012: 4,31 ; 2013: NI ; 2014: 73,65 ; 2015: 87,34
MNiSZW score: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Beginning date: 2004
Online date: 2004
Publisher/Issuing institution: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
UKD: 336.71 ; 65.012
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2004/1-
Abstracts: 2007/6-
Full texts: 2007/6-
Remarks: Każdy numer poświęcony jednej z dyscyplin: Finanse i Bankowość, Informatyka, Socjologia, Zarządzanie i Marketing.
Instructions for authors: http://zeszytnaukowy.pl/wymogi_edytorskie/
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-12-23
Discipline:informatyka
organizacja i zarządzanie
socjologia
finanse
Indexed in:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »