English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Warszawa i Mazowsze
WWW address: http://www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=21
Second
WWW address:
http://dig.pl/abstrakty/Warszawa_i_Mazowsze/Warimaz.htm
ISSN: 1429-8147
Beginning date: 1997-2001
Online date: 1997-2001
Publisher/Issuing institution: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy ; Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
UKD: 008 ; 93/94
Frequency: nieregularne
Table of contents: 1997/1-2001/5
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-06-17
Discipline:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indexed in:BazHum
Bibliografia Geografii Polskiej
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »