English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Matematyczne
Previous titles: Wiadomości Matematyczne: 1897-1939
Prace Matematyczno-Fizyczne: 1888-1951
Roczniki Polskiego Towarzystwa Naukowego. Seria 2. Wiadomości Matematyczne: 1955-2008
WWW address: http://wiadmat.wmid.amu.edu.pl/
Second
WWW address:
http://matwbn.icm.edu.pl/spis.php?wyd=3
Third
WWW address:
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne
DOI: 10.14708/wm
ISSN: [e]2543-991X ; [p]2080-5519
Beginning date: 1897
Online date: 1999
Publisher/Issuing institution: Polskie Towarzystwo Matematyczne
UKD: 51 ; 372.851
Frequency: półrocznik
Table of contents: 1888/1-1952/48 ; 1955/1-2018/54/1
Full texts: 1888/1-1952/48 ; 1955/1-2018/54/1
Instructions for authors: http://wiadmat.wmid.amu.edu.pl/Dla_autor%c3%b3w
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
YES
Last update: 2019-12-21
Discipline:matematyka
Indexed in:BazTech
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »